Aktuellt

0
Omslag nytt

Ny rapport om avel och uppfödning

Det frodas framtidstro och kreativa tankar i Avelssverige. Hästnäringens Nationella Stiftelse publicerar idag tillsammans med Hästnäringens Avelskommittén rapporten Hästar och uppfödare i Sverige, en sammanställning av nyckeltal för hästuppfödning för åren 2009-2013.
Läs mer ›

0
0
0
sommar 2014

På gång hos HNS

Nu är alla medarbetar vid HNS kommit tillbaka på kansliet. Här följer en kort rapport över vad som är på gång hos oss. Läs mer ›

0

Hippologutbildningen får toppbetyg

Universitetskanslersämbetet har kvalitetsgranskat SLUs Hippologprogram. I den granskningsrapport som en expertgrupp nu lämnat bedömer man att ”Yrkesexamen hippologi” har ”Mycket hög kvalitet” och att ”Kandidatexamen hippologi” har ”Hög kvalitet”.
Läs mer ›

0
0
0

Fler politikerträffar i våra stallar

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) fortsätter tillsammans med Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet, LRF och representanter från respektive regions hästnäring träffar med riksdagsledamöter, regionala- och kommunala politiker. Bara förra veckan genomfördes hela fem politikerträffar.

Läs mer ›

0
7
6
5

Hästnäringens agenda 2013

I Hästnäringens agenda hittar du de mest prioriterade frågorna av gemensam karaktär för hästnäringen under året. – För HNS innebär detta att vi fokuserar både vårt operativa arbete och informationsinsatser utifrån frågorna på agendan, säger Stefan Johanson VD HNS.

Läs mer ›

5
5
4
3
3
2

Svenska Hästavelsförbundet

ASVH

Svenska Islandshästförbundet

Westernryttarnas förbund

Svenska Ponnyavelsförbundet

Hästnäringens Yrkesnämnd