Aktuellt

0
0

Ridsporten och riksanläggningarna höjer ambitionerna

Svensk ridsport och ridhästuppfödning har haft framgångar såväl nationellt som internationellt under senare år. Det är en mycket glädjande utveckling. En utveckling som också ställer krav på insatser för att möta behov och utmaningar på en högre nivå. Läs mer ›

0

Arbetsmiljöverket inspekterar hästnäringen

Under perioden april 2015 – november 2015 kommer Arbetsmiljöverket att jobba med ett projekt som heter ”Unga i arbetslivet 2015”. Projektet kommer att göra ett större antal inspektioner på olika platser i hästnäringen. Läs mer ›

1
2
0
0
0

Ny undersökning om hästföretag

Hästföretagare vill vidareutbilda sig

Majoriteten av landets företagare inom hästsektorn vill vidareutbilda sig inom ekonomi, försäljning och marknadsföring. Det framgår i en ny undersökning som Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) presenterar idag. Här kan du ladda ner och läsa resultaten. Läs mer ›

0
7
6
5
5

Hästnäringens agenda 2013

I Hästnäringens agenda hittar du de mest prioriterade frågorna av gemensam karaktär för hästnäringen under året. – För HNS innebär detta att vi fokuserar både vårt operativa arbete och informationsinsatser utifrån frågorna på agendan, säger Stefan Johanson VD HNS.

Läs mer ›

5
4
3
3

Hästentreprenören i centrum

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) vill ytterligare stärka kunskapen om att driva eget företag och initierar ett projekt syftande till att analysera det utbildningsutbud som finns inom företagsområdet på hästsidan samt föreslå förbättringsåtgärder.
Läs mer ›

2

Svenska Hästavelsförbundet

ASVH

Svenska Islandshästförbundet

Westernryttarnas förbund

Svenska Ponnyavelsförbundet

Hästnäringens Yrkesnämnd