Hästliv – projektrapporten är klar!

Den dag när hästen inte längre kan leva vidare är det viktigt att hästägare är förberedda och vet vilka alternativ som finns för att ta bort sina hästar. Under 2012 har Hästnäringens Nationella stiftelse (HNS) drivit projektet Hästliv, som belyst dessa frågor men även lyft fram fördelar med att få fler hästar i den svenska livsmedelskedjan. Denna projektrapport är nu färdig.

Här kan du ladda ner rapporten från Hästliv.

En känslomässig ovilja att hantera situationen kring avlivning eller slakt leder till att hästägare är oförberedda när de måste besluta hur hästens liv ska avslutas. Detta tillsammans med en ökad acceptans för hästens roll i den svenska livsmedelskedjan har varit centrala frågor i projektet Hästliv. I projektrapporten samlas fakta och information som hästägare kan ha nytta av.

– Vi ser att många hästägare behöver mer kunskap om de alternativ som finns i slutet av hästens liv. Det kan vara kostsamt att avliva en häst och få kroppen omhändertagen, vilket är viktigt att man som hästägare är förberedd på, säger Karolina Thorell som varit projektledare för Hästliv.

Av det totala antalet hästar som årligen avlivas är det i nuläget knappt en tredjedel som slaktas för användning i livsmedelskedjan, samtidigt som hästkött importeras till Sverige. Att ta tillvara på svenskt hästkött i livsmedelskedjan är fördelaktigt ur både resurs- och hållbarhetsperspektiv.

Slakt är också mycket ekonomiskt fördelaktigt för hästägare jämfört med annan avlivning. Dessutom kan de processer som idag används för att omhänderta kroppar efter avlivade hästar ha negativa effekter på både klimat och närmiljö.

Slakt – ett bra och hållbart alternativ
– Stora utmaningar i projektet har varit att överhuvudtaget diskutera avlivning och slakt av hästar, men också att förbättra förståelse för användning och hantering av hästpass. Vi kommer fortsätta att arbeta med dessa frågor långsiktigt och med tanke på debatten kring hästkött och hantering av hästpass så är ämnet högst intressant och viktigt, konstaterar Stefan Johanson, VD HNS.

Med anledning av livsmedelsskandalen kring felaktiga innehållsdeklarationer är delar av livsmedelsbranschen nu tveksamma inför hantering av hästkött, med anledning av risken för kontaminering. Det i sin tur har gjort att vissa slakterier inte tar emot häst.
– Det här är något vi kommer arbeta med framöver då det är viktigt att slaktalternativet finns kvar. Jag kan se flera nackdelar om slakt av häst skulle upphöra för såväl djurvälfärd som ekonomi. Vi kommer även att fortsätta med insatser kring hanteringen av hästpass, alla berörda måste verkligen ta sitt ansvar så att detta sköts enligt regelsystemet, säger Karolina Thorell.

På grund av debatten kring hästkött så har även tanken om att äta hästkött blivit högaktuell.
Tvärtemot vad många tror så visar undersökningar att det inte finns något generellt motstånd gällande konsumtion av hästkött. Det finns nu ett tydligt ökat intresse, bland annat från krogbranschen, för att använda hästkött. Problemet är snarare att förutom pålägget Hamburgerkött så är det svårt att få tag i svenskt hästkött.
– Förhoppningen är att det i framtiden ska bli enklare att få tag på hästkött, som är en både smakrik och prisvärd produkt, avslutar Karolina Thorell som även fortsättningsvis kommer arbeta med dessa frågor.

Fakta om projektet Hästliv
Projektet har under 2012 drivits via HNS i bred samverkan med bland annat Jordbruksverket, LRF, Sveriges Lantbruksuniversitet och landets hästorganisationer. Projektet har finansierats av HNS genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten samt med projektstöd via Jordbruksverket inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007-2013.

 

 

2 Responses to Hästliv – projektrapporten är klar!

 1. Malin skriver:

  Tror få inte känner till att hästar kan ingå i mat kedjan men hur många hästar får ingå? Har själv 3 varav ingen kan bli livsmedel 2 har fått butta, alla 3 har fått insektsmedel med livstids karens och jag tror inte dom är ensamma om det.

  Och hur stort förtroende får man för häst passen när vet ifrågasätter när det skall fyllas i med kommentarer som att då kan du ju inte slakta hästen.
  Bara detta får mej att avstå häst kött.

  Fördel att låta hästen gå till livsmedel hur då slakt priset är skrämde lågt sist jag frågade var det 2,40 kr .

 2. Karolina Thorell skriver:

  Huvudsyftet med arbetet i projektet Hästliv har varit att uppmana hästägare till att tänka igenom hur de vill och kan ta farväl av sin häst i förväg, samt informera om de olika alternativ som finns. Det är viktigt att vara förberedd när dagen kommer och tyvärr är inte alla det.

  Därutöver har vi valt att lyfta fram de fördelar vi anser det finns med slakt och på så sätt få in mer hästar i livsmedelskedjan. Det slutgiltiga beslutet ligger dock alltid hos hästägaren. Självklart ska hästar som används i livsmedelskedjan vara säkra för konsumenter och därför är det även viktigt med kunskap om hantering av hästpass och val av läkemedel under hästens liv.

  När det gäller den ekonomiska aspekten så är avräkningspriset idag lågt, i genomsnitt mellan 5 och 6 kr/kg med variationer beroende på hur hästkroppen klassas. Men trots det låga avräkningspriset så är slakt i nuläget ekonomiskt fördelaktigt jämfört med kostaden för att avliva hästen och omhänderta kroppen som kan uppgå till flera tusenlappar.

  När det gäller att äta hästkött så är det självklart upp till varje konsument att besluta över sina matvanor.

Kommentera