Informationsfolder – En dag är det dags att ta farväl

Folderbild

Denna nya folder beskriver på ett lättbegripligt sätt vilka olika alternativ som finns för att avliva hästen och hur kroppen därefter kan tas omhand.
När hästen inte längre kan eller ska leva vidare finns många olika alternativ att fundera kring.  Nu finns en informationsfolder som kan hjälpa hästägare i den svåra situationen. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har tagit fram broschyren inom projektet Hästliv.

Att skiljas från sin älskade häst är svårt och samtidigt har man som hästägare ett ansvar att låta sin fyrfota vän få ett värdigt slut när tiden är inne. Liv och död är ofta jobbigt att prata om men inför svåra situationer är det bra att vara förberedd. Denna nya folder beskriver på ett lättbegripligt sätt vilka olika alternativ som finns för att avliva hästen och hur kroppen därefter kan tas omhand.

– Jag hoppas att den här foldern kan avdramatisera och öppna upp för diskussion genom att erbjuda lättfattlig läsning och fakta om detta ofta lite skuldfyllda och svåra ämne, säger Karolina Thorell, projektledare hos HNS.

Kontaktuppgifter finns att hämta på HNS hemsida
På HNS hemsida finns kontaktuppgifter till slakterier som slaktar häst och till aktörer som kan anlitas vid annan avlivning, till exempel djurambulanser och nödslaktservice.
– Vi har sammanställt kontaktuppgifter för att kunna erbjuda information till hästägare om det utbud som finns. Det är dessutom viktigt att veta vad som gäller kring hästpasset och vi har samlat information även om detta, konstaterar Stefan Johanson, VD HNS.

Foldern En dag är det dags att ta farväl kan laddas ner härifrån http://nshorse.se/rapporter/en-dag-ar-det-dags-att-ta-farval/

Information om projektet Hästliv finns här

Kontaktuppgifter till slakterier finns här

Kontaktuppgifter till andra aktörer som kan avliva hästen kan laddas ner här

Fakta om projektet Hästliv
Projektet har under 2012 drivits via HNS i samverkan med bland annat Jordbruksverket, LRF, Sveriges Lantbruksuniversitet och landets hästorganisationer.
Projektet har finansierats av HNS genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten samt med projektstöd via Jordbruksverket inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Kommentera