Samarbete ska skapa fler jobb inom hästnäringen

nyfikna hästar

Minst 50 nya jobb i hästnäringen till personer som står långt ifrån Arbetsmarknaden. Det är målsättningen med det samarbete som inletts mellan HNS och Arbetsförmedlingen.

Det finns ett behov av arbetskraft i hästnäringen och möjligheter finns för fler att få jobb. Samarbetet mellan hästnäringen och Arbetsförmedlingen påbörjades redan förra året då Svensk Travsport genomförde pilotprojektet Hästnära jobb tillsammans med Arbetsförmedlingen. I projektet, som var finansierat av HNS genom Hästnäringens Ungdomssatsning, fick nyanlända utbildning kring grundläggande arbetsuppgifter på en hästgård. Hälften av deltagarna fick fortsatt anställning efter avslutad praktik. Nu växlas arbetet upp och för att nå hela hästnäringen övergår ansvaret för satsningen från Svensk Travsport till Hästnäringens Nationella Stiftelse.
– Hästnäringen sysselsätter idag många unga och även andra grupper som normalt sett har svårare att komma in på arbetsmarknaden, till exempel personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Däremot har vi haft en utmaning att nå personer med utländsk bakgrund. Projektet Hästnära jobb visade att hästnäringen kan vara en bra ingång till arbetslivet och samhället även för den här målgruppen, berättar HNS vd Stefan Johanson.

Hästnäringen Arbetsmarknadssatsning
Hästnäringens Nationella Stiftelse blir nu alltså ansvarig organisation för projektet som går under namnet Hästnäringen Arbetsmarknadssatsning. Tillsammans med Arbetsförmedlingens enhet för Nationella Kunder är ambitionen att genomföra ytterligare en omgång av utbildningen Hästnära jobb, denna gång mot även andra prioriterade grupper hos Arbetsförmedlingen. Förutom det kommer man också att bistå vid matchningen av nya jobb till personer som redan idag har utbildning och/eller erfarenhet ifrån branschen, men som har haft svårt att hitta jobben.
– Vi kommer att ta med oss de erfarenheter vi har fått ifrån första omgången med Hästnära jobb och både utveckla och utöka satsningen. Genom att informera och hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att nå varandra hoppas vi kunna förmedla arbeten inom hästnäringen till unga, nyanlända, personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning samt långtidsarbetslösa. Med det här arbetet vill vi som näring också visa att vi är med och tar ett socialt ansvar i samhället, säger projektledaren Sara Strömberg, som också fanns med när satsningen drevs i Svensk Travsports regi.
– Vi är väldigt nöjda med samarbetet vi har haft med Svensk Travsport och vi är glada att samarbetet fortsätter i HNS regi. Vi ser många möjligheter i hästnäringen när det gäller att skapa jobb till prioriterade grupper, berättar Soledad Grafeuille på enheten Nationella Kunder hos Arbetsförmedlingen.
Den nya omgången av Hästnära jobb, samt matchningen av jobb beräknas att starta under hösten.

Fakta om Hästnära jobb
Pilotprojekt som drevs av Svensk Travsport tillsammans med Arbetsförmedlingen under 2012. Syfte var att nå en ny målgrupp, testa modeller och ta ett samhällsansvar. Åtta deltagare ifrån Etableringsprogrammet deltog. Utbildningen var på 14 veckor varav 4 veckor på skola och 10 veckor hos praktikvärdar. Fyra av åtta deltagare fick fortsatt anställning efter praktikens avslut. Mer info på www.nshorse.se Projektet Hästnära jobb var ett projekt inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom ett avtal mellan staten och trav– /galoppsporten som äger ATG. Av HNS ekonomiska medel har 4,3 miljoner kronor öronmärkts för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar under 2013.

Kommentera