Vill du också bli en vinnare?

bild_hastjobbrvinnare

Till dig som arbetsgivare i hästnäringen; Vill du också blir en vinnare? Du kanske funderar på att utveckla din verksamhet och kanske anställa personal?
Från och med i höst finns det extra hjälp att få för alla arbetsgivare inom hästnäringen som vill anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta inom satsningen Hästjobb ger vinnare.

Vi vet att det finns ett behov av arbetskraft i hästnäringen men att det kan vara svårt att hitta rätt personal. Som arbetsgivare kan du nu få extra stöd om du vill anställa personal. I Hästjobb ger vinnare ska vi se till att vi får många vinnare – både arbetsgivare och arbetstagare ska tjäna på satsningen.
Projektet drivs av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Minst 50 nya jobb i hästnäringen till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden är målsättningen med det samarbete som inletts mellan HNS och Arbetsförmedlingen.

– Genom att informera och hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att nå varandra hoppas vi kunna hjälpa hästföretag och organisationer som vill utvecklas och växa genom att matcha arbetsgivare med jobbsökande. Vi tror också att många inom hästnäringen kan tänka sig att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel unga, nyanlända och personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa, men få känner till systemet, säger Sara Strömberg, projektledare på HNS.

För att visa på de möjligheter som finns för arbetsgivare som vill anställa har ett speciellt informationsmaterial tagits fram för hästnäringen. Där presenteras bland exempel på de ekonomiskt fördelaktiga subventioner vid anställning som arbetsgivare kan ta del av. Projektet kommer även kunna hjälpa till med matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Satsningen riktar sig till arbetsgivare och arbetssökande i hela Sverige.

– Förutom att vi i projektet kan hjälpa hästverksamheter att växa och utvecklas genom att knyta till sig rätt medarbetare har vi även en ambition att hästnäringen ska ta ett större socialt ansvar i samhället, säger Sara.

Är du i behov av arbetskraft?
Är du som arbetsgivare i behov av arbetskraft och vill vara med i satsningen ska du anmäla ditt intresse och behov till HNS.

Mer information om vilka möjligheter det finns för dig som arbetsgivare att anställa personer kan du läsa här.


Fakta om Hästnäringens arbetsmarknadssatsning:
Hästjobb ger vinnare är ett delprojekt i Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning.
Inom Hästjobb ger vinnare genomförs också projektet Hästnära jobb. Det är en arbetsplatsförlagd utbildning som riktar sig till personer som vill jobba som gårdsskötare inom hästnäringen. 2012 anordnade Svensk Travsport en pilot mot nyanlända på travgårdar. Projektet belönades av Arbetsförmedlingen under Almedalsveckan med det så kallade Stafettpriset. Nu har projektet övergått till HNS regi och under hösten kommer utbildningen testas i lite större skala samt breddas till alla prioriterade grupper hos Arbetsförmedlingen.

Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning innehåller också ett mål- och strategiarbete kring hur hästnäringens arbetsmarknad ska se ut i framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen. 

För mer information om satsningen och för att anmäla intresse kontakta:
Sara Strömberg, projektledare HNS
Mobiltelefon: 070-527 20 18
E-post: sara.stromberg@travsport.se

Kommentera