Ny rapport om avel och uppfödning

Omslag nytt

Det frodas framtidstro och kreativa tankar i Avelssverige. Hästnäringens Nationella Stiftelse publicerar idag tillsammans med Hästnäringens Avelskommittén rapporten Hästar och uppfödare i Sverige, en sammanställning av nyckeltal för hästuppfödning för åren 2009-2013.

En summering av förra årets avelssiffror visar att antalet betäckningar fortsättar att gå ner, men trots det så finns det en stor framtidstro inom Avelssverige. Förra året betäcktes 11 542 ston mot l2 878 ston 2012. Det är en minskning med 1300 ston.

Här kan du ladda ner rapporten.

– Hittills i år ser vi att antalet betäckningar av varmblodiga ridhästar ökar något jämfört med förra året. Det känns som om uppfödarna har större framtidstro. Även på de internationella tävlingsbanorna går det just nu mycket bra för SWB-hästar, säger Emma Thorén Hellsten, avelsledare på Svenskt Varmblod (SWB).

– Jag tror att vi behöver ta tillvara varje hästras nisch och möjligheter. Vi som håller på med Ardennerhästar har sagt att vi har landsbygdens häst. Det tror jag att vi har vunnit på. Idag exporterar vi 50-100 hästar om året och då får vi avsättning för våra hästar och kan föda upp fler, säger Lennart Gustavsson, ordförande för Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen.
Antalet betäckta Ardennerston har minskat något de senaste åren. Förra året gick dock kurvan uppåt igen. 2013 betäcktes 452 ston, vilket var 42 fler än året innan.

– I år har svenskfödda travhästar segrat i Prix d’Amerique och Prix de France, samt satt nya världsrekord. Våra hästar håller högsta internationella klass. Vi hoppas givetvis att fler ston betäcks och efterfrågan ökar, säger Christina Olsson, avelschef på Svensk Travsport.

– Jag vill uppmana alla läser vår rapport om avel och uppfödning att se möjligheterna och inte låta sig nedslås av vikande betäckningssiffror. Jag hoppas att rapporten kan bli ett underlag för kreativa tankar hur vi istället kan utveckla vår hästuppfödning. Min tro är att det alltid finns en bra marknad för sunda och hållbara hästar uppfödda under goda svenska förhållanden – bara vi lär oss att ta tillvara möjligheterna och kommunicera fördelarna, säger Stefan Johanson VD HNS.

Avelskommittén driver tillsammans med HNS kommunikationssatsningen Horses made in Sweden för att synliggöra den svenskfödda hästen. Du kan läsa mer om satsningen på www.horsesmadeinsweden.se

Kommentera