Värdegrund för arbetsmarknad och företagande

I hästnäringen har vi en gemensam målbild och värdegrund kring arbetsmarknad och företagande som delas av hästnäringens alla organisationer. Under de kommande åren gör vi en utvidgad satsning på ökad kunskap och attitydförändringar både inom befintliga utbildningar och genom extra insatser mot företagare och verksamhetsledare.

Målbild
Hästnäringen består av hållbara företag och organisationer som skapar en trygg och attraktiv arbetsmarknad.

Värdegrund
Trygg arbetsmarknad: Anställda och praktikanter i företag och organisationer inom hästnäringen erbjuds avtalsenliga villkor samt en trygg arbetsmiljö där diskriminering och trakasserier inte accepteras.

Arbetet präglas av kunnigt ledarskap, delaktighet samt möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Seriöst företagande: Hästnäringens företag och organisationer följer gällande lagstiftning samt allmänna normer för företagande och arbetsmarknad.

Den 11 september 2014 enades Hästnäringens Representationsråd (HRR) om detta värdegrundsdokument. HRR består av följande organisationer; ATG, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Swedish Warmblood, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.

 

2 Responses to Värdegrund för arbetsmarknad och företagande

  1. […] Fakta om målbild och värdegrund för arbetsmarknad och företagande: Hästnäringens målbild och värdegrund kring arbetsmarknad och företagande är framtagen efter en process med organisationerna i HRR. Att organisationerna ställer sig bakom värdegrunden innebär att den ska implementeras i organisationernas övriga dokument, att den ska prägla företagande och verksamhet med anställd personal inom hästnäringen, samt att den ska prägla innehållet i utbildningarna för blivande och redan befintliga företagare och verksamhetsledare inom hästnäringen. Här hittar du målbilden och värdegrunden i sin helhet: http://nshorse.se/verksamhet/strategidokument/vardegrund-arbetsmarknad-och-foretagande/ […]

  2. […] Genom kommittén kan hästnäringen arbeta samlat kring arbetsmarknadsfrågor, som till stora delar är av likartat intresse för hela branschen. – Ifrån Hästnäringens Yrkesnämnd ser vi att det krävs en kraftsamling och vi tror att arbetsmarknadskommittén kommer att innebära en resursförstärkning till det arbetet som bedrivs inom HYN, säger Tommy Karlsson som representerar arbetsmarknadens parter ifrån Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN.  – Exakt hur den nya arbetsmarknadskommittén ska arbeta är inte klart ännu. Det som redan är på gång är en kartläggning av hur arbetsmarknaden ser ut i stort och en undersökning kring synen på arbete inom hästnäringen. Båda dessa undersökningar kommer att kunna fungera som utgångspunkter i kommitténs arbete, säger Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig på HNS och sekreterare i kommittén.Läs mer: http://nshorse.se/verksamhet/strategidokument/vardegrund-arbetsmarknad-och-foretagande/ […]

Kommentera