Beställ material

Informationsmaterial för hästföretagare och hästägare

Vi har samlat en del material som vi tror att du har stor användning för. Du kan också välja om du vill beställa materialet eller ladda ner det till din egen dator.

OmslagVÅGA VARA KLIMATSMART

Slut för tillfället, återkommer inom kort.

 

 

 

Hästhållning med kvalitet – för inackorderingsföretag

Med hjälp av detta material kan du stämma av att din verk-samhet följer god hästhållnings- och säkerhetssed. Genom att använda checklistorna kan du göra en systematisk översyn av ditt stall på områdena: anläggning och anläggningsskötsel; hästhållning; hästägarkommunikation samt olyckor och tillbud. Målet är att du ska erbjuda en hästhållning där hästens välbefinnande samt säkerhet för människor och hästar sätts i centrum.

Ha häst-guiden

Ha Häst-guiden är producerad av HNS i samarbete med 20 hästorganisationer.

Guiden är ett stöd för dig att på egen hand – eller att tillsammans med andra – reflektera över frågor som har stor betydelse för din hästs välbefinnande.

Hästen i kommunen – betyder mer än du tror

Hästen i kommunen – betyder mer än du tror. En praktisk guide för kommunens medarbetare är en handbok från HNS.

Den går att beställa per post.

Beställningsformulär

One Response to Beställ material

  1. […] och Klimatsmarta Frazze finns nu i pappersformat. Du kan beställa foldern gratis via HNS. Klicka här om du vill beställa coachmaterialet. Redan 2011 tog Hästnäringens Miljökommitté och […]

Kommentera