Kommittén för Djurvälfärd och Smittskydd

Hästnäringens kommitté för Djurvälfärd, Smittskydd, Antidoping och Medicinering.

Kommittén fungerar som ett nätverk och ska bevaka och behandla för hästnäringen aktuella och gemensamma djurvälfärds-, smittskydds-, dopnings- och medicineringsfrågor. Denna kommitté är en sammanslagning av de tre tidigare ämnesspecifika kommittéerna inom djurvälfärd, smittskydd samt antidoping. och medicinering. Frågor kopplade till dessa ämnen har många gemensamma beröringspunkter och kan alla relatera till och samlas under begreppet djurvälfärd.

En gemensam syn och hantering av kommitténs frågor stärker hästnäringens legitimitet i allmänhet, men också näringens gehör och agerande avseende bland annat myndigheter, riksdag och regering. Kommitténs uppdrag är att arbeta genom samverkan och samråd samt att skapa engagemang, opinion och samhällsdialog kring dessa ofta mycket uppmärksammade frågor, såväl inom hästnäringen som externt gentemot myndigheter och media.

Djurvälfärd
Läs mer om vårt arbete med djurvälfärdfrågor här.
Hästnäringens Värdegrundsdokument för träning och tävling med häst hittar du här

Smittskydd
Läs mer om vårt arbete med smittskydd och projektet ”Stoppa smittan” här.

Ledamöter i Hästnäringens Djurvälfärdskommitté:
Peter Kallings, ordförande, (HNS)
Karolina Lagerlund (HNS)
Agneta Sandberg (Svensk Travsport)
Lennart Gustavsson (Svenska Hästavelsförbundet)
Helena Gärtner (Svensk Galopp)
Sven-Olof Salomonsson (Brunte)
Tove Häggman (Svenska Islandshästförbundet)
Wiveka Lundh (Svenska Ridsportförbundet)
Erika Brendov (LRF Häst)

Adjungerade:
Hanna Sassner (Hästnäringens Riksanläggningar)
Gittan Gröndahl (SVA)

Kontakta kommittén via Karolina Lagerlund:
karolina.lagerlund@nshorse.se

One Response to Kommittén för Djurvälfärd och Smittskydd

  1. […] projektet: Handen på hjärtat är en gemensam satsning inom hästnäringen som drivs av Hästnäringens Djurvälfärdskommitté och finansieras av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Alla organisationer i […]

Kommentera