Hästliv

lyfter svåra och viktiga frågor

Slutet av hästens liv är något man helst undviker att tänka på. När hästen inte kan leva vidare är det upp till varje hästägare att besluta var och hur det ska ske men även vad som ska hända med kroppen när hästen är död. Det är många beslut att ta i en känslomässigt svår situation. Att prata om avlivning och slakt är svårt, men viktigt – för hästarnas skull.

Under 2012 drev HNS projektet Hästliv. Syftet var att lyfta fram problematik och frågeställningar kring slakt och avlivning av hästar. Tillgängliga alternativ för att avliva en häst belystes med fokus på att lyfta fram det svenska slaktalternativet. Idag avlivas de flesta hästarna hemma eller på klinik och därefter omhändertas kroppen på olika sätt. Med tanke på samhällets hållbarhetsperspektiv och den klimatpolicy som hästnäringen antagit finns brister i omhändertagandet av döda hästar. Dessutom är den nuvarande hanteringen mycket kostsam för hästägare. Målet med projektet var att skapa förutsättningar för att fler hästar ska kunna gå in i livsmedelskedjan. Projektet Hästliv finansierades av HNS samt Landsbygdsprogrammet och genomfördes i samverkan med Jordbruksverket, LRF, SLU och landets hästorganisationer.

Här kan du ladda ner rapporten från projektet Hästliv.

Frågeställningarna från projektet Hästliv är svåra och kräver ett långsiktigt arbete för att nå hållbara lösningar och bygga upp gedigen kunskap. Efter den aktiva projektfasen har därför arbetsområdet infogats inom HNS projektverksamhet. I projektets slutskede, tidigt under 2013, avslöjades dessutom en stor livsmedelsskandal. Hästkött upptäcktes i färdigmatprodukter märkta att innehålla nötkött. Därefter har möjligheterna att slakta häst i Sverige försämrats och behovet av fortsatta insatser på området är stort.

Flera alternativ i slutet av hästens liv

Att skiljas från sin häst är känslomässigt och svårt att förbereda sig inför. God kunskap om hur det kan gå till och vilka alternativ som finns kan underlätta situationen och även förstärka hästvälfärden. Det finns flera alternativ att välja mellan, hästen kan t.ex. avlivas hemma vid stallet eller på en klinik och efter avlivningen finns olika sätt att omhänderta kroppen. Ett annat alternativ är att kontakta ett slakteri som kan slakta hästen för att bli livsmedel.

För hästägare som vill veta var det finns slakterier som slaktar häst och hur de kan kontaktas finns information samlad nedan. Kontakta alltid slakteriet för att anmäla hästen till slakt och för information om rutiner och verksamhet.
Lista – Slakterier

För att kunna slakta en häst till livsmedelsanvändning krävs att den har ett godkänt hästpass i original, ytterligare information om vad som gäller om hästpasset vid slakt finns nedan.
Vad gäller för hästpasset vid slakt

Nedan finns samlad information och kontaktuppgifter till olika aktörer som hästägare kan anlita för att avliva hästen till exempel hemma vid stallet.
Avlivningsaktörer

Folderbild
Projektet Hästliv tog också fram en informationsfolder som på ett lättbegripligt sätt beskriver olika alternativ när en häst måste avlivas samt hur kroppen kan tas omhand.
Informationsfolder – En dag är det dags att ta farväl

Vill man läsa mer information om olika alternativ vid avlivning och slakt av hästar och även veta hur det går till, finns kunskapsavsnitt på portalen HästSverige.
HästSverige – När hästens liv är slut

Fakta om hästpass

Hästpass är något som krävs för alla hästar, men vad är det egentligen till för och hur ska det användas? Här har Hästliv samlat information och fakta om hästens pass.
Fakta om hästpass
Kunskapsportalen HästSverige – hästpass
Jordbruksverkets broschyr – Hästpass, en id-handling

Fördjupade kunskaper

För den som vill skaffa sig djupare kunskap om hästpass eller avlivning och slakt, finns här några länkar till olika myndigheter.
Jordbruksverket – Lagar och regler om hästpass
EU – Förordning (EG) nr 504/2008 – ”Hästpassförordningen”
Jordbruksverket – Avlivning och slakt av hästar
Livsmedelsverket – Kontroll av hästar och hästpass vid slakt
Kemikalieinspektionen – Godkända insektsmedel för hästar

Projektansvarig: Karolina Thorell
E-post: karolina.thorell@nshorse.se

2 Responses to Hästliv

  1. […] På HNS hemsida finns också mer detaljerad information om olika alternativ i slutet på hästens liv, samt kontaktuppgifter till aktörer som kan anlitas för avlivning och/eller omhändertagande av hästens kropp. Här hittar du det avsnittet. […]

  2. Heidi Carlsson Asplund skriver:

    Tusen tack för uppdatering och information av denna nödvändiga information. Fint att få allt samlat. Jag skriver ut och lägger nära tllhands. Har själv anlitat Svensk lantbrukstjänst vid tre tillfällen. Viktigt att allt blir rätt ända till slutet.

Kommentera