Regional samverkan i hästsektorn

Regional samverkan drevs som ett utvecklingsprojekt via HNS 2013-2014. Från och med 2015 ingår detta arbetsområde i den ordinarie verksamheten. Du kan läsa mer om det fortsatta arbetet med Regional Samverkan här.

Bild7_beskNätverk för samverkan
HNS roll i Regional Samverkan är att stimulera till samverkan mellan hästsektorns regionala intressenter och stötta bildandet av länsvisa nätverk. Nätverken kan skapa en plattform för diskussion och samordning och möjlighet att driva gemensamma frågor.

Regionala politikerträffar
En av de större aktiviteterna som HNS arrangerat tillsammans med de regionala nätverken var de politikerträffar som genomfördes under våren 2014 inför de allmänna valen i september samma år. Övriga medarrangörer tillträffarna var Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport och LRF.

Seminarium – Hästen och vi
Under hösten 2013 arrangerade HNS två seminarium tillsammans med Landsbygdsdepartementet och regionala nätverk. Syftet var att informera om och lyfta goda exempel på lokal samverkan mellan hästnäring och kommuner. Bakgrunden till detta var en undersökning som Landsbygdsdepartementet låtit göra där just dessa exempel stod i fokus.

Kommentera