Material för arbetsmiljöarbete

grön häst

HNS har med hjälp av material ifrån Arbetsmiljöverket, Kommunal, LRF etc samt lokalt material hos en ridskola tagit fram ett exempel på en personal- och arbetsmiljöhandbok. Boken är omfattande, tanken är att du som verksamhetsledare ska kunna ta det som känns relevant för dig. Exemplet bygger på en ridskola, men går att anpassa till annan hästverksamhet. Se boken som ett förslag på vad som kan finnas med i en personal- och arbetsmiljöhandbok, men anpassa sedan innehållet till din verksamhet. Det viktigaste av allt – arbeta med materialet kontinuerligt och se till att hålla arbetet levande. Då är du på god väg med ditt systematiska arbetsmiljöarbete!

Uppdaterat exempel Personal och arbetsmiljöhandbok april 2015

För frågor om materialet kontakta:
Sara Westholm
Ansvarig arbetsmarknadsfrågor
Telefon: 08-627 20 18
Email: sara.westholm@nshorse.se

One Response to Material för arbetsmiljöarbete

  1. […] I satsningen Morgondagens Hästjobb ges ökad kunskap om faktorer som skapar hållbara, trygga och attraktiva hästjobb. Just nu pågår utbildningsdagar i arbetsmiljö och på utbildningsdagarna har vi utlovat ett exempel på personal och arbetsmiljöhandbok. Den finns nu tillgänglig att använda. Läs mer om boken och hitta den här. […]

Kommentera